Gezocht: Begeleider Taalvloeren - Sociaal restaurant

Nieuwkomers al doende kansen bieden om Nederlands te oefenen via vrijwilligerswerk, lijkt het je wat? Ervaring met werken met nieuwkomers/kansengroepen of trajectbegeleiding? Affiniteit met koken? Dan zijn wij misschien naar jou op zoek!

27 september 2019, door Freya

De RuimteVaart zoekt een enthousiaste taalcoach en begeleider die taalcoaching van vrijwillige nieuwkomers binnen onze werkingen opvolgt.

Samen met Stad Leuven en OCMW Leuven, de Leuvense sociale economie en de Centra Basiseducatie en de CVO-opleidingen engageert de RuimteVaart zich in het project Taalvloeren. Nieuwkomers die als vluchteling in Leuven wonen en taalles volgen, kunnen als vrijwilliger aan de slag.

Binnen de RuimteVaart kunnen zij aan de slag in de verschillende deelwerkingen zoals het restaurant, energiesnoeiers, de gezinswerking of de moestuin. In het samen werken met anderen ontstaan kansen om het Nederlands te oefenen, een netwerk uit te bouwen en te leren op de werkvloer. Zij worden in groep en tijdens het werk ondersteund en gecoached om hun Nederlands op de werkvloer te oefenen.

De begeleider(M/V) die Taalvloeren opvolgt, wordt ingezet om de toename van het aantal mensen in de werking op te vangen, en deze mensen ook voldoende goed te ondersteunen bij het verwerven van het Nederlands op de werkvloer. Gezien de meesten onder hen in het sociaal restaurant terecht komen is affiniteit met koken een must.

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

  • -Het procesmatig ondersteunen met mensen die nieuw zijn in ons land en een leven willen opbouwen met bijzondere aandacht voor taalcoaching en Nederlands op de werkvloer. Dit veronderstelt naast en samen met hen werken in verschillende projecten en samen deelnemen aan activiteiten binnen de RuimteVaart.
  • -Samen koken, met oog voor Nederlands en de gehele persoon en dromen en noden van de taalvloervrijwilligers nemen een centrale plaats in.
  • -Het taalvloer project vergt sterke samenwerkingen met verschillende diensten, oa de stad Leuven, OCMW, sociale-economie-organisaties, CVO en CBE.
  • -Ondersteunen van de begeleiding sociaal restaurant
  • -Gastvrij onthalen van en fungeren als aanspreekpersoon voor bezoekers
  • -Actieve deelname aan teamvergaderingen, vorming en intervisie.
  • -Administratie (aanwezigheidsregistratie, contracten vrijwilligers, uurroosters medewerkers, etc)

Je maakt deel uit van de RuimteVaart, een vereniging waar armen het woord nemen, waarin er een gezinswerking, sociaal restaurant, een ploeg energiesnoeiers, een groen- en een cultuurproject is. We nodigen uit naar elkaars werkingen, hebben regelmatig overleg en werken thematisch over de werkingen heen.

Profiel
Persoonlijke en professionele houding

Je kan samen werken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je hebt voeling met mensen in het algemeen, en met het leven van mensen in armoede en van vluchtelingen in het bijzonder.

Je werkt participatief, maar je bent ook sterk in leiding geven in de context van een werkvloer.

Je hebt een zoekende houding, kan om met innovatief werken en wil mee vorm geven aan een nieuw project. Je bent bereid te reflecteren over je begeleidershouding.

Competenties

Je Nederlands is verzorgd. Je kan je Nederlandse taal op een bewuste en verzorgde manier aanpassen aan je publiek. Je hebt ervaring in taalcoaching op de werkvloer of bent bereid hierin ondersteuning en bijscholing te volgen.

Andere talen zijn een plus (Engels, Frans, Arabisch, …).

Je bent een sterke begeleider op de werkvloer. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een diverse groep kwetsbare werknemers. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van je medewerkers en weet deze te integreren in het dagelijkse gebeuren waar mogelijk. Ook je eigen passies kunnen inspirerend zijn.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede, diversiteit, trauma en/of de vluchtelingenthematiek helpen jou hierbij.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het taakgerichte en procesgerichte werk, het individuele en groepsmatig werken. Je bent hierin expliciet een teamwerker en kan je keuzes motiveren en samen afwegen met de collega’s en de coördinator.

Je hebt feeling voor koken en gezonde voeding.

Formele vereisten
Bachelor diploma in pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring. Je hebt ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen.

Aanbod
Een voltijds contract, in een contract van bepaalde duur van november 2019 tot eind december 2019 en met kans op verlenging voor meerdere jaren (verlenging projectsubsidie bekend in oktober 2019).

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving, een grote verantwoordelijkheid, een afwisselende en innovatieve job en toffe collega’s.

Hoe solliciteren?
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie, alsook uw CV en het bijhorende competentieschema dat u ook vindt op https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/60038783/taalvloer-begeleider-sociaal-restaurant

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op zondag 13 oktober om 23 u, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met duidelijke vermelding “taalvloer-begeleider sociaal restaurant”.

De sollicitaties zullen plaats vinden op dinsdag 22 oktober 2018 op de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.