Ga verder naar de inhoud

Uw energiefactuur - een koude douche

17 februari 2023, door Stijn, Henri - energiesnoeiers De RuimteVaart

Nieuwsflash 6/2/2023:
“De federale regering bereikt een akkoord over de hervorming van de energiefactuur.”

Vol nieuwsgierigheid volgen de energiesnoeiers van armoedevereniging De RuimteVaart de berichten op. Elke dag gaan ze op huisbezoek bij mensen voor wie het betalen van de energiefactuur – naast heel wat andere zorgen – een permanente uitdaging vormt. Hervormingen in de energiefactuur hebben een grote impact op veel van hun dagelijkse klanten. Zoveel is zeker.

De minister luistert

Op 31 januari nog spraken de energiesnoeiers hun bezorgdheden uit in een overleg met minister Karine Lalieux. Als minister van armoedebestrijding ging ze het gesprek aan met ervaringsdeskundigen rond het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Met dikke truien – hier en daar een muts – vertelden deelnemers uit alle hoeken van het land over nijpende problemen die hun dagelijkse realiteit bepalen: dak- en thuisloosheid, moeilijke toegang tot medische zorgen, dalende koopkracht en energie-armoede. Waar oprechte getuigenissen de pijnlijke realiteit schetsten van drempels in het leven van mensen in armoede, kreeg de minister de opportuniteit om een aantal veelbelovende acties uit het plan kracht bij te zetten. Een (overigens veel te warme) zaal in de Financietoren zorgde voor een cynische omkadering van deze ontmoeting.

Ook de energiesnoeiers kregen het woord:

Januari 2023 Lalieu

We merken dat het sociaal tarief een effectieve maatregel is tegen energie-armoede. Het sociaal tarief geeft veel van onze klanten wat financiële & mentale ruimte. Maar tijdelijke uitbreidingen van de doelgroep en herhaaldelijke verlengingen zorgen voor extra onduidelijkheid, stress en zelfs non take-up van deze rechten. Er is nood aan een structurele hervorming van het sociaal tarief. Wat zal er gebeuren na 31 maart 2023?

Henri, energiesnoeier De RuimteVaart

En al was het antwoord niet zo eenduidig, de minister erkende het belang van structurele aanpassingen en de nood aan hervorming van het sociaal tarief. Zelfs een voorstel voor een getrapt sociaal tarief werd benoemd, om te vermijden dat een klein verschil in inkomsten een harde breuklijn vormt voor energietarieven. Vol verwachting keken we uit naar duidelijke beleidsbeslissingen, die de ambities van dit actiepunt concreet zouden vormgeven.

De regering beslist

Op maandag 6 februari bereikte de federale regering een akkoord over de hervorming van de energiefactuur. Een duidelijk akkoord, met duidelijke keuzes: Een permanente btw-verlaging tot 6% op gas en elektriciteit voor iedereen, en een stapsgewijze afbouw van het uitgebreid sociaal tarief voor de 20% laagste inkomens in België. Structurele beslissingen, dat is waar.

Nog geen week na de ontmoeting met minister Lalieux krijgen mensen in armoede het deksel op de neus. Hebben we de intenties uit het armoedeplan dan zo verkeerd begrepen?

Een fout signaal. Want terwijl de minister van Armoedebestrijding haar bereidheid toont om te luisteren naar mensen in armoede, legt de federale regering heel andere prioriteiten.

Een gemiste kans. Want was dit niet het moment om het terugschakelen van brede crisismaatregelen te koppelen aan een degelijk onderbouwde hervorming van het sociaal tarief?

Een onacceptabele beslissing. Want de permanente btw-verlaging als brede maatregel wordt maar mogelijk gemaakt door de steun terug te schroeven voor huishoudens die nu al op of onder de armoedegrens leven.

Een koude douche. Want op welke manier vinden deze huishoudens nu een oplossing om de extra energiekosten, in combinatie met de stijgende kosten voor levensonderhoud, in evenwicht te brengen met hun beperkte maandelijkse inkomen?

En nu?

Met een bang hart vertrokken de energiesnoeiers de afgelopen week op huisbezoek. De nieuwsberichten rond de hervorming van het sociaal tarief dwingen hen in een rol van boodschapper van slecht nieuws in vaak al moeilijke situaties. Onvermijdelijk zullen er door deze beslissing weer huishoudens in een armoedespiraal terechtkomen.

Maar het hart van de energiesnoeiers blijft groot om kwetsbare mensen gepast advies te geven om minder energie te verbruiken en minder te betalen voor energie. We delen de informatie die we hebben, en blijven de verhalen van onze klanten verzamelen. Want als vereniging waar armen het woord nemen, nemen we ook de stem van al deze mensen mee in gesprekken op verschillende beleidsniveaus.

We rekenen alvast op een open en eerlijke dialoog, waarin niet alleen geluisterd wordt naar de verhalen van mensen in een kwetsbare positie, maar waarbij deze getuigenissen mee doorwegen in duidelijke en duurzame beslissingen.

Energiesnoeiers 2023 lamp

Laatste nieuwsberichten

Een kwaliteitsvol stekje voor iedereen!

25 juni 2024 | dialooggroep WONEN

Proficiat, jij hebt een stekje gevonden!

1. Neem het mee & draag er zorg voor.
2. Geef het een gepast plekje. Of geef het aan iemand die dit stekje verdient.
3. Deel een foto van dit stekje, tag @deruimtevaart met #woneninleuven.

Zo kan dit stekje verder groeien.
Want wij wensen voor iedereen in Leuven een kwaliteitsvol plekje om te wonen.

De RuimteVaart vzw zoekt speel-vrijwilliger bij gezinsactiviteiten in zomervakantie

25 april 2024 | Klara

Gezinswerking WIJLAND is een deelwerking van de RuimteVaart, waar kinderen, ouders en begeleiders samen spelen en groeien. Tijdens gezinsactiviteiten komen ouders en kinderen samen om even de zorgen aan de kapstok te hangen en een fijne tijd te beleven.

WIJLAND is om zoek naar speelvrijwilligers voor de zomervakantie.

2 begeleiders (V/X/M) gezocht voor ons sociaal restaurant ! (60% onbepaalde duur en 80% functie tot eind 2025, mogelijk verlengbaar)

15 april 2024 | Freya en Liliane

Na 14 jaar gaat restaurant begeleider Ria met pensioen. Begeleider Toon gaat terug dichter bij huis aan de slag. Dus zoeken begeleider Kristof en ons team twee fijne nieuwe collega's om dit top-team verder te zetten!