Ga verder naar de inhoud

De RuimteVaart heeft financiële steun van bedrijven en burgers nodig.

09 december 2021, door Freya

Berichtgeving rond Poverello stelt dat deze organisatie over heel grote reserves beschikt maar dat deze niet naar armenzorg zouden gaan. Als armoedevereniging lezen we dit met verbijstering. Zelf moeten we jaarlijks op zoek naar minstens 35.000€ om het basisaanbod naar mensen in armoede rond te krijgen.

Giften: reserve of aanbod naar mensen in armoede?

Recente berichtgeving over de werking en het financiële beheer van Poverello treffen ons met verbijstering. We spreken ons niet uit over de grond van de zaak inzake Poverello, maar we betreuren dat hiermee mogelijks een algemeen beeld van wanbestuur in de sector zou verspreid worden.

Pijn in het hart doen deze berichten. Zeker gezien wij als RuimteVaart voor onze basiswerking aan mensen in armoede jaarlijks een tekort moeten opvullen van minstens 35.000€ dat we niet via overheidssteun rondkrijgen. Meer bepaald gaat dit om voedsel-, huur-, en energiekosten & begeleiding van onze keukenploeg in het sociaal restaurant. Dit om alle weekdagen van 9u tot 16u open te kunnen zijn, een warme plek met gratis koffie, gezelschap om op verhaal te komen en goedkope maaltijden te kunnen bieden voor wie daar nood aan heeft.

We beschikken over een gezonde basisreserve om beperkte tijdelijke tekorten te overbruggen. Een basisvereiste voor gezond financieel beheer. Maar de inspanningen die we jaarlijks moeten maken om de financiering rond te krijgen voor het basisaanbod aan mensen in armoede blijven een continue zorg.

Oprecht blij zijn we wanneer een bedrijf sponsoring aanbiedt en wanneer Leuvenaars en andere sympathiserende RuimteVaarders ons financieel steunen, zodat we het jaar break-even kunnen afsluiten.

kookboek 2019 groep
© Carl Vandervoort

Essentiële solidariteit

We hopen te kunnen blijven rekenen op de solidariteit en het vertrouwen van velen om de ondersteuning van mensen in armoede mee mogelijk te blijven maken. Ons aanbod hangt hier mee van af.

Deze steun proberen wij dagelijks te verdienen door ons dienstverlening, maar ook door de transparantie over onze middelen. De subsidies die we vanuit verschillende overheden ontvangen, stellen deze transparantie en verantwoording ook voorop.

Financiële steun die bij De RuimteVaart terecht komt gaat niet naar een gigantische reserve maar gaat rechtstreeks naar een basisaanbod voor mensen in armoede.

Een groepsfoto van onze restaurant ploeg

Ons sociaal restaurant is niet alleen een plek waar mensen anderen ontmoeten en betaalbare verse gerechten kunnen eten. Het is ook een werkplek voor een divers team.

Laatste nieuwsberichten

De curatoren - of hoe burgers meewerken aan de programmatie van 30CC

14 juli 2022 | Freya

Drie jaar geleden vatte De RuimteVaart samen met de Buurtcentra Leuven en Buurtwerk 't Lampeke het curatoren project aan ism 30CC en Cera. Bedoeling: mensen van de Leuvense basiswerkingen betrekken bij het opstellen van de culturele agenda in Leuven. Ambitieus! Vier RuimteVaarders waren heel nauw betrokken. Doorheen corona.

Recht op wonen: meer dan een dak boven je hoofd?

18 februari 2022 | Freya, Birgit, Katrien

Woonkosten swingen de pan uit. Al helemaal voor wie het financieel niet breed heeft. Opties zijn: hopen op een sociale huurwoning, maandelijks worstelen om rond te komen, toch verhuizen naar een goedkopere plek, … Welke keuzevrijheid rest er mensen die in armoede leven nog bij het vinden van een woonst?

Gezocht: enthousiaste begeleider / projectverantwoordelijke (V/X/M) voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen

21 september 2021 | Freya

De RuimteVaart is op zoek naar een begeleider / projectverantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen. Met ervaring in het ondersteunen van vrijwilligers en voeling met de thema's armoede & wonen heb je de nodige capaciteiten in huis om dit project te trekken!