Ga verder naar de inhoud

Vacature: Begeleider participatie (V/X/M)

18 februari 2022, door Freya

De RuimteVaart is op zoek naar een enthousiasmerende, beleidsgerichte participatie begeleider!

Functie

Binnen onze deelwerking Participatie zijn we op zoek naar een begeleider (19u/week) om er mee voor te zorgen dat mensen in armoede volwaardig kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

1. Mensen in armoede ondersteunen om actief deel te nemen in De RuimteVaart

- Ondersteunen van ontmoeting

- Coördineren van donderdagactiviteiten, uitstappen

- Proces opvolgen naar bestuursparticipatie binnen de organisatie

2. Mensen in armoede ondersteunen om deel te nemen aan het beleid

- ontwikkelen & geven van vorming

- deelnemen aan het Leuvens Collectief tegen Armoede

3. Mensen in armoede ondersteunen om armoede onder de aandacht te brengen

- Ondersteuning communicatie (digitaal, folders, artikels website etc)

4. Zorgen dat Mensen in armoede De RuimteVaart weten te vinden

- Ondersteuning communicatie (digitaal, folders, artikels website etc)

5. Mensen in armoede ondersteunen om deel te nemen aan cultuur & vrije tijd

6. Je vertaalt het participatiebeleid van De RuimteVaart in subsidiedossiers

- Opvolging Uitpas/Rap-op-stap (overleg beleid & uitwerking in de RuimteVaart)

7. Je neemt deel aan teamoverleg en intervisie en bent bereid in te springen in andere deelwerkingen indien nodig.

Warmste plantje ism arktos

Profiel

Persoonlijke en professionele houding

Je kan samenwerken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je kan mensen coachen.

Je hebt een sterke visie op armoede(bestrijding)

Je hebt ervaring in het werken met een diverse groep mensen en werkt graag op een participatieve manier.

Je kan een (organisatie)standpunt ontwikkelen, verwoorden en verdedigen. Extern overleg met verschillende beleidsmensen en belanghebbenden spreekt je aan.

Je bent een ondernemend persoon, neemt graag mee verantwoordelijkheid en kan om met innovatief werken.

Af en toe werk je ’s avonds (1x/maand).

Competenties

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede en diversiteit helpen jou hierbij.

Je kan participatieproces van een groep trekken. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een groep maatschappelijk kwetsbare mensen. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van mensen, maar ook voor hun noden en bezorgdheden.

Je bent in staat om individuele vragen en noden te vertalen naar het organisatieniveau en het beleidsniveau. Je hebt ervaring met het schrijven van subsidiedossiers en kan in overleg gaan met het beleid rond noden en wensen van kwetsbare gezinnen.

Je kan schakelen in je communicatie: zowel met beleidsmensen als met mensen in armoede heb je een vlot contact. Voor communicatie via facebook, website, buurtkrant, flyers vind je telkens een vlotte insteek.

Je bent bekend met de Leuvense sociale kaart. Je hebt zicht op de bestaande actoren en weet een vlot contact met hen te maken afhankelijk van noden van bezoekers.

Je spreekt graag en vlot voor een groep en hebt feeling om occasioneel vorming te geven.

Formele vereisten
Bachelor diploma in pedagogische of psychologische richting, sociaal werk of aantoonbare ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen of beleidswerk.

Aanbod

Een contract onbepaalde duur voor 19u per week.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector. Overname van maximum 10 jaar relevante anciënniteit.

Woon-werkverkeer vergoeding.

Een boeiende, warme werkomgeving, een grote verantwoordelijkheid, een afwisselende job en toffe collega’s.

Procedure

Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor deze functie. Uw brief wordt vergezeld van

  1. uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.
  2. Het volledig ingevulde formulier waarin u uw competentie in de beschreven opdrachten inschat en voorziet van illustraties. Zie hier, achteraan de volledige vacature.

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op zondag 13 maart 2022, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met vermelding in het onderwerp “sollicitatie begeleider participatie.

De sollicitaties zullen plaats vinden op vrijdag 18 maart 2022 bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.

Laatste nieuwsberichten

Recht op wonen: meer dan een dak boven je hoofd?

18 februari 2022 | Freya, Birgit, Katrien

Woonkosten swingen de pan uit. Al helemaal voor wie het financieel niet breed heeft. Opties zijn: hopen op een sociale huurwoning, maandelijks worstelen om rond te komen, toch verhuizen naar een goedkopere plek, … Welke keuzevrijheid rest er mensen die in armoede leven nog bij het vinden van een woonst?

De RuimteVaart heeft financiële steun van bedrijven en burgers nodig.

09 december 2021 | Freya

Berichtgeving rond Poverello stelt dat deze organisatie over heel grote reserves beschikt maar dat deze niet naar armenzorg zouden gaan. Als armoedevereniging lezen we dit met verbijstering. Zelf moeten we jaarlijks op zoek naar minstens 35.000€ om het basisaanbod naar mensen in armoede rond te krijgen.

Gezocht: enthousiaste begeleider / projectverantwoordelijke (V/X/M) voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen

21 september 2021 | Freya

De RuimteVaart is op zoek naar een begeleider / projectverantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen. Met ervaring in het ondersteunen van vrijwilligers en voeling met de thema's armoede & wonen heb je de nodige capaciteiten in huis om dit project te trekken!