Ga verder naar de inhoud

Gezocht: enthousiaste begeleider / projectverantwoordelijke (V/X/M) voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen

21 september 2021, door Freya

De RuimteVaart is op zoek naar een begeleider / projectverantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Duurzaam Wonen. Met ervaring in het ondersteunen van vrijwilligers en voeling met de thema's armoede & wonen heb je de nodige capaciteiten in huis om dit project te trekken!

De RuimteVaart

De RuimteVaart is een plek in Leuven van en voor iedereen die in armoede leeft. Samen met een diverse groep geëngageerde mensen (medewerkers, vrijwilligers en bezoekers) werken we aan vernieuwende antwoorden op het armoedevraagstuk.

De RuimteVaart nodigt mensen uit om actief vorm te geven aan een plek waar iedereen volwaardig kan en mag participeren aan alle aspecten van de samenleving. In De RuimteVaart begint participatie bij onze deelwerkingen: voeding en ontmoeting, duurzaam wonen, gezinswerking en armoede & participatie.

Voor deze vacature zoeken we iemand die de werking van Duurzaam Wonen mee versterkt.

Uitgebreide info over onze activiteiten en manier van werken vind je op www.deruimtevaart.be.

Team

Functie

Binnen onze deelwerking Duurzaam Wonen zijn we op zoek naar een begeleider (22.8u/week) voor de uitrol van de vrijwilligerswerking. Deze werking is vorig jaar opgestart. De vrijwilligers gaan mee met de energiesnoeiers op huisbezoek. Doel van het vrijwilligersproject is om verder te gaan waar de taak van de energiesnoeiers stopt. De vrijwilligers faciliteren de doorverwijzing van mensen in armoede naar bevoegde instanties en organisaties. Hierbij brengen ze hulpvragen alsook de drempels en hiaten in kaart.

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

 • Uitrollen van een vrijwilligerswerking binnen de deelwerking Duurzaam Wonen van de RuimteVaart.
  • de huidige vrijwilligers aansturen en ondersteunen
  • nieuwe vrijwilligers aanwerven
  • de aanbodkaart met de woon- en welzijnsactoren uit Leuven, die bruikbaar is voor de vrijwilligers, up to date houden
  • zorg dragen voor de teamspirit in de vrijwilligersploeg
  • zorg dragen voor de goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de energiesnoeiers (door oa geregeld groepsactiviteiten te organiseren voor deze groep)
 • Een analyse maken van de noden van mensen in armoede die we bereiken tijdens de huisbezoeken:
  • Via het ontwikkelen van een nieuw/gebruiken van een bestaand registratietool
  • Via het coördineren van een actie-onderzoek & studiedag i.s.m. KUL/UCLL
 • Je staat in voor een vlotte samenwerking, allereerst met je directe collega van duurzaam wonen, maar uiteraard ook met je collega’s van de andere deelwerkingen van de RuimteVaart.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en intervisie en bent bereid in te springen in andere deelwerkingen indien nodig.

Profiel

Persoonlijke en professionele houding

Je kan samenwerken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je kan mensen coachen.

Je hebt voeling met het leven van mensen in armoede en met het thema wonen bij mensen in armoede.

Je hebt ervaring in het werken met een diverse groep vrijwilligers en werkt graag op een participatieve manier.

Terwijl het project loopt, zie je kansen en mogelijkheden om het te verfijnen en kan daarin keuzes maken. Je kan zelfstandig werken en hebt ervaring in projectbeheer.

Je communiceert helder en je kan werken naar de vooropgestelde doelen van je project.

Heel af en toe werk je ‘s avonds.

Competenties

Je kan een divers team van vrijwilligers enthousiasmeren, motiveren en ondersteunen, dit met een participatieve reflex. Je bent een teambuilder.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede en diversiteit helpen jou hierbij.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het taakgerichte en procesgerichte werk, het individuele en groepsmatig werken.

Je hebt een basiskennis van de woon- en welzijnssector en kent de sociale kaart, liefst deze van Leuven. Je bouwt netwerken, en werkt samen met organisaties en beleidsactoren uit de woon-, welzijn en ecologiesector.

Je bent geïnteresseerd in het duurzaamheidsvraagstuk.

Je kan schakelen in je communicatie: zowel met beleidsmensen als met mensen in armoede heb je een vlot contact.

Je hebt de verschillende fases van projectbeheer in je vingers: je kan met eindverantwoordelijkheid een project plannen, uitvoeren, bijsturen, rapporteren en evalueren op een participatieve manier.

Formele vereisten

Bachelor diploma in pedagogische of psychologische richting, sociaal werk of aantoonbare ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen of beleidswerk.

Aanbod & procedure

Aanbod
Een contract bepaalde duur (tot eind 2025) voor 22.8 u per week (verlengbaar mits verlenging samenwerking stad Leuven).

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector. Overname van maximum 10 jaar relevante anciënniteit.

Woon-werkverkeer vergoeding.

Een boeiende, warme werkomgeving, een grote verantwoordelijkheid, een afwisselende job en toffe collega’s.

Procedure
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor deze functie. Uw brief wordt vergezeld van

 1. uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.
 2. Het volledig ingevulde formulier in bijlage waarin u uw competentie in de beschreven opdrachten inschat en voorziet van illustraties

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op zondag 28 november 2021, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met vermelding in het onderwerp “sollicitatie begeleider vrijwilligerswerking.

De sollicitaties zullen plaats vinden op maandag 6 december 2021 bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.

Laatste nieuwsberichten

‘Sorry, geen huurpremie voor jou, want je huur is te hoog. Hoe absurd is dat?’

24 juni 2021 | Lore Soetemans, Silke Hermans, Birgit Goris

Betaalbaar wonen is een probleem in Leuven en al zeker voor wie het financieel niet breed heeft. Stagiairs sociaal werk Silke en Lore werden gegrepen door de absurditeit van regelgeving toen ze RuimteVaart-medewerker F. wilden ondersteunen bij het aanvragen van een huurpremie.

Met stille trom - Doodgaan onderaan de maatschappelijke ladder

29 januari 2021 | Freya

Vorige week overleden twee van onze mensen. Het waren er twee te veel. Het kruipt onder ons vel als basiswerkers in de nulde lijn.

De Lancering - podcast van de RuimteVaart

14 december 2020 | Freya

Wat leeft er bij de bezoekers en medewerkers van de RuimteVaart? Je hoort het in de Lancering, onze gloednieuwe RuimteVaart podcast.