Gezocht bij de RuimteVaart: gezinswerker (M/V) Wijland

Ideeën en goesting om onze gezinswerking Wijland samen met onze gezinnen mee uit te bouwen? Boeien vormings- en beleidswerk je? Ervaring met het procesmatig & participatief werken met kwetsbare gezinnen? Dan zijn wij misschien naar jou op zoek!

28 juni 2018, door Freya

Voor indiensttreding in oktober is de RuimteVaart op zoek naar een sterke gezinswerker.

Wijland?

De gezinswerking Wijland biedt ruimte aan ouders en hun kinderen om samen te komen, samen te spelen en anderen te ontmoeten. Hier draait alles om het tijd en ruimte maken voor elkaar, ondanks een hoofd vol zorgen en een klein budget.

Functie

Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de gezinswerking Wijland. Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

Binnen de gezinswerking Wijland sta je (voor 19 u per week) in voor:

  • Het actief mee uitbouwen en vormgeven van de vernieuwde gezinswerking Wijland, samen met het team, de coördinator én met de gezinnen.
  • Het voorbereiden en begeleiden van gezinsactiviteiten, met volle goesting en - waar het kan - samen met de gezinnen.
  • Het op weg gaan met kwetsbare gezinnen, via het aangaan en blijven aangaan van vertrouwensbanden met de kinderen en de ouders.
  • Het actief betrekken, aanspreken van nieuwe gezinnen
  • Het vormen van een netwerk waarbinnen hulp en ondersteuning optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
  • Actieve deelname aan teamvergaderingen, vorming en intervisie
  • Vertalen van het gezinsaanbod van Wijland in subsidiedossiers, extern overleg & beleidsbeïnvloeding mbt de noden en wensen van kwetsbare gezinnen,
  • Af en toe vorming geven aan doorverwijzers, geïnteresseerde actoren mbt de methodiek van Wijland, noden & wensen van kwetsbare gezinnen, etc
  • Beperkt pakket extern overleg opnemen voor het geheel van de organisatie.

Daarnaast sta (gedurende 1 dag per week) in voor beleids- en vormingswerk verbonden aan gezinswerking Wijland:

Je maakt deel uit van de RuimteVaart, een vereniging waar armen het woord nemen, waarin er ook een sociaal restaurant, een ploeg energiesnoeiers, een groen- en een cultuurproject is. We nodigen uit naar elkaars werkingen, hebben regelmatig overleg en werken thematisch over de werkingen heen.

Profiel
Persoonlijke en professionele houding

Je kan samen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid.

Je hebt een zoekende houding, kan om met innovatief werken en wil mee vorm geven aan een prille werking.

Je kan jezelf kwetsbaar opstellen en bent bereid te reflecteren over je begeleidershouding.

Je kan Nederlands spreken en schrijven. Andere talen zijn een plus (Engels, Frans, Arabisch, …)

Je kan 1 avond in de maand en 1 weekenddag per maand werken. Werken op woensdag is voor jou geen probleem.

Competenties

Je kan een groep ouders en kinderen enthousiasmeren en begeleiden. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een groep maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van de kinderen en ouders en weet deze met hen te vertalen naar activiteiten voor de hele groep. Ook je eigen passies (muziek, beeldend werken, dieren, sport, …..) kunnen inspirerend zijn.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen en kinderen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van opvoedingsondersteuning, armoede, diversiteit, ontwikkelingspsychologie en/of trauma helpen jou bij het bieden van gezinsondersteuning.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het individuele en groepsmatig werken. Je bent hierin expliciet een teamwerker en kan je keuzes motiveren en samen afwegen met de collega’s en de coördinator.

Je hebt ervaring met het schrijven van subsidiedossiers en kan in overleg gaan met het beleid rond noden en wensen van kwetsbare gezinnen.

Je spreekt graag en vlot voor een groep en hebt feeling om occasioneel vorming te geven.

Formele vereisten
Bachelor of master diploma in de gezinswetenschappen, pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.

Aanbod
Een contract onbepaalde duur 26,6 u/week met indiensttreding in oktober 2018.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector. Relevante ervaring wordt in rekening gebracht.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving in een kleine visiegedreven organisatie, veel vrijheid/verantwoordelijkheid, een afwisselende job in een toffe en superdiverse organisatie.

Procedure
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op 12 augustus 2018 om 24 u, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met vermelding in het onderwerp “sollicitatie gezinswerking”.

De sollicitaties zullen plaats vinden op maandag 20 augustus 2018 bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.