De RuimteVaart & BW Pastya: winnaar van de eerste Megafoon van Oikonde Leuven vzw!

Ruimte maken voor mensen over sectorgrenzen van armoede en geestelijke gezondheid heen. Daarvoor ontving de RuimteVaart met BW Pastya 'De Megafoon': een onderscheiding om op bijzondere wijze bij te dragen aan een meer zorgzame samenleving.

13 januari 2017, door Freya

Met de Megafoon kent Oikonde Leuven vzw een onderscheiding toe aan een welzijnsinitiatief dat op een bijzondere wijze bijdraagt tot een samenleving met meer verbondenheid en solidariteit. Aan deze onderscheiding is ook een geldprijs van €15.000 verbonden en een kunstwerk van Roeland Kotsch.

Beschut Wonen Pastya (Leuvens actor in geestelijke gezondheidszorg) en de RuimteVaart (actief in armoedebestrijding) vonden mekaar vanuit een gelijkaardige visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid. Hieruit ontstond een spontane dynamiek van wederzijdse ontmoeting en samenwerking. Resultaat: meer ruimte voor mensen in armoede en mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen die vaak niet meetellen.

“We hebben dezelfde droom voor een meer zorgzame samenleving. We hebben samen goesting om warme plekken te creëren. Veel mensen hebben nood aan zo’n plekken, waar je een gezonde maaltijd kan eten, anderen kan ontmoeten en waar je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen. Open ruimte met voldoende vrijblijvendheid, veiligheid, tijd en zorg. Ruimten om te zijn én in beweging te komen. De RuimteVaart kiest er expliciet voor om zo een plek te zijn en nog meer te worden, zowel voor ons traditionele publiek van mensen die in armoede leven, als voor eender wie op zoek is naar zo’n aanbod.” (Saskia De Bruyn, coördinator de RuimteVaart)

Concreet komen bezoekers van Pastya wekelijks eten in het sociaal restaurant van de RuimteVaart, delen beide organisaties activiteitenkalenders zodat onze mensen kunnen aansluiten op een meer divers aanbod van activiteiten.

Dit alles wordt mee mogelijk gemaakt door een diverse ploeg van vrijwilligers. Sommigen leven in armoede of met psychische kwetsbaarheid, anderen niet. Zorgzaamheid met een plus voor iedereen.

Dat Oikonde Leuven ons hun eerste Megafoon toekent, waarderen we heel erg. Gekozen uit maar liefst 44 initiatieven uit heel Vlaanderen en Brussel. Fijn om erkenning te krijgen voor wat vanuit de praktijk groeide, zonder bijkomende middelen, maar vanuit de noden en goestingen van mensen en organisaties!

Meer lezen? http://sociaal.net/interview/armoede-innovatief-be...