Begeleider/projectverantwoordelijke (M/V/X) gezocht voor vrijwilligerswerking duurzaam wonen

Sociale of pedagogische achtergrond? Geboeid door de woonproblematiek van mensen in armoede? Zin om met een nieuw vrijwilligersteam linken te leggen naar dienstverlening? Laat het ons weten!

17 maart 2020, door Freya

Energieke begeleider/projectverantwoordelijke (M/V/X) vrijwilligerswerking duurzaam wonen gezocht voor de RuimteVaart vzw

Organisatie
De RuimteVaart is een plek van en voor gezinnen in armoede in Leuven. Je vindt er ruimte en bedrijvigheid waarbij iedereen welkom is. Samen met een diverse groep geëngageerde mensen werken we aan vernieuwende antwoorden op het armoedevraagstuk.

Dit kan binnen één van onze deelwerkingen: Voeding en Ontmoeting, Duurzaam Wonen, Gezinsondersteuning of Participatie. Voor deze vacature zoeken we iemand die de werking van Duurzaam Wonen mee versterkt. Binnen deze deelwerking zijn de Energiesnoeiers actief. Zij gaan bij kwetsbare Leuvenaars op huisbezoek en helpen hen hun energiefactuur te verlagen. Samen streven zij er naar dat alle Leuvenaars op een kwalitatieve, duurzame en betaalbare manier kunnen wonen.

Uitgebreide info over onze activiteiten en manier van werken vind je op www.deruimtevaart.be.

Functie
Binnen onze deelwerking Duurzaam Wonen zijn we op zoek naar een begeleider (22.8u/week) voor de uitbouw en ondersteuning van een nieuwe vrijwilligerswerking vanaf april 2020.

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

 • Uitbouwen van een vrijwilligerswerking binnen de deelwerking Duurzaam Wonen van de RuimteVaart om mensen in armoede actief door te verwijzen (‘schakelen’) naar bevoegde actoren. Dit houdt concreet in:
  • Een divers team van vrijwilligers aanwerven, aansturen en ondersteunen.
  • Een aanbodkaart met de woon- en welzijnsactoren uit Leuven ontwikkelen die bruikbaar is voor de vrijwilligers.
 • Een analyse maken van de noden van mensen in armoede die we bereiken tijdens de huisbezoeken:
  • Via het ontwikkelen van een registratietool (2020)
  • Via het coördineren van een actie-onderzoek & studiedag i.s.m. KUL/UCLL (2021)
 • Zorgen voor betrokkenheid met team Energiesnoeiers, woon- en welzijnsactoren, participatietraject Woonpunt (onder voorbehoud), Leuven 2030 en stad Leuven.
 • Je staat in voor een vlotte samenwerking met je collega’s en met de andere projecten van de RuimteVaart.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en intervisie.

Profiel
Persoonlijke en professionele houding

Je kan samenwerken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je hebt voeling met het leven van mensen in armoede en expertise met het thema wonen bij mensen in armoede.

Je hebt expertise in het werken met vrijwilligers en werkt graag op een participatieve manier.

Vanuit een zoekende houding, kan je om met innovatief werken en geef je mee vorm aan dit project. Keuzes maken en prioriteiten bepalen hoort daar zeker ook bij. Je kan zelfstandig werken en hebt expertise in projectbeheer.

Je bent zeer communicatief en je kan strategisch denken in het kader van het realiseren van je doelen en je beleidswerk.

Je bent bereid tot sporadisch avondwerk (ongeveer 2x/maand).

Competenties

Je kan een divers team van vrijwilligers enthousiasmeren, motiveren en ondersteunen, dit met een participatieve reflex. Je bent een teambuilder.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede en diversiteit helpen jou hierbij.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het taakgerichte en procesgerichte werk, het individuele en groepsmatig werken.

Je bent bekend met de woon- en welzijnssector en hebt kennis van de sociale kaart. Kennis van de Leuvense context is een pluspunt. Je hebt zicht op het uitbouwen van een netwerk, en het samenwerken met organisaties en beleidsactoren uit de woon-, welzijn en ecologiesector.

Je bent geïnteresseerd in het duurzaamheidsvraagstuk.

Je bent zeer communicatief naar verschillende mensen. Zowel met beleidsmensen als met mensen in armoede heb je een vlot contact.

Je hebt alle fases van projectbeheer in je vingers: kan met eindverantwoordelijkheid een project plannen, uitvoeren, bijsturen, rapporteren & evalueren op een participatieve manier.

Formele vereisten
Bachelor diploma in pedagogische, sociale of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen of beleidswerk.

Aanbod
Een contract onbepaalde duur voor 22.8 u per week.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving in een kleine visie-gedreven organisatie, veel vrijheid/verantwoordelijkheid, een afwisselende job in een toffe en superdiverse organisatie.

Procedure
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van

 • uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.
 • Het volledig ingevulde formulier in bijlage waarin u uw competentie in de beschreven opdrachten inschat en voorziet van illustraties

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op 7 april 2020, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met vermelding in het onderwerp “sollicitatie begeleider vrijwilligerswerking.

De sollicitaties zullen (onder voorbehoud van verdere corona-evolutie) plaats vinden op vrijdag 24 april 2020 bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.


Competenties Begeleider/Projectverantwoordelijke (M/V/X) vrijwilligerswerking duurzaam wonen

Hieronder vind je een overzicht van de kerncompetenties die wij zoeken voor onze nieuwe Begeleider/projectverantwoordelijke vrijwilligerswerking duurzaam wonen. Graag kregen we van u een duidelijke illustratie van de door u verworven competenties die aantonen dat u de gepaste persoon voor deze functie bent!
Gelieve zo concreet mogelijk te zijn over wat je zelf tot op heden realiseerde. We vragen om u te beperken tot de daartoe voorziene ruimte. Met bijkomende informatie wordt geen rekening gehouden. Bedankt!

Competentie

Geef jezelf een score van 1 tot 5 (1: zeer zwak en 5: zeer sterk)

Illustreer kernachtig je competenties met concrete voorbeelden. Focus op wat je hierbij zelf uitvoerde/opnam.


- Ervaring in motiveren, enthousiasmeren & ondersteunen van een diverse groep vrijwilligers

- Je hebt expertise in armoede & diversiteit en bezit kaders die je in begeleidingswerk ondersteunen.

- Kennis en samenwerkingservaring Leuvens welzijns- en woonactoren

- Zelfstandig plannen, uitvoeren, rapporteren (intern & extern) en evalueren van projecten

(competentiesjabloon in Word te ontvangen na eenvoudig mailtje: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com)